Vintertullstorget: Mer än 90 lägenheter i SoFo


Intill Vintertullstorget i änden av Katarina Bangata på Södermalm i Stockholm ligger fastigheten Gurkan 1, som ursprungligen byggdes som bilhall. Savana har inlett arbete med detaljplanen i syfte att konvertera majoriteten av de kommersiella ytorna till bostäder, och tillskapa ytterligare bostadsbyggrätter, för att bygga drygt 90 lägenheter. Den totala projektvolymen uppskattas till 7 600 kvm. Området är mycket väl lämpat för bostäder. I närheten ligger Nytorget och SoFo med ett rikt utbud av restauranger.

 

Tången 4: ~2 000 kvm lägenheter i Hornstull


På fastigheten Tången 4 på Södermalm arbetar Savana med detaljplanen i syfte att skapa ca 2 000 kvm byggrätter för cirka 30 bostäder på fastighetens stora innergård. I närheten ligger Långholmen, Högalidsparken, Hornstulls strand och nya Hornstulls Galleria med ett stort utbud av restauranger och shopping.

Kommunikationerna är goda tack vare Hornstulls tunnelbanestation och flera busslinjer.

Brandbergen Centrum, Haninge: 30 000 kvm BTA nya lägenheter

Jungfruns Gata 419, Haninge

I direkt anslutning till Brandbergen Centrum arbetar Savana med detaljplanen för 400-500 lägenheter i fyra byggnader.

Invid och på Brandbergen Centrum har detaljplanen ändrats för utveckling av hela närområdet med både nya bostäder och ytterligare kommersiella lokaler. 

Den nya gestaltningen har utvecklats tillsammans med White Arkitekter AB. De nya bostädernas läge blir mycket fint med närhet både till service, handel, kommunikationer och natur. Dessutom ligger Brandbergsskolan, en kommunal grundskola, intill centrumet. Kommunikationerna är goda, bland annat genom en direkt busslinje till Stockholms City. 

I exploateringen utvecklas också det intilliggande centrumet. 

 

 

 

Väsby Centrum: 60-70 hyresrätter

Väsby Centrum, Upplands Väsby

I kvarteret Fyrklövern i anslutning till Väsby Centrum har Savana tecknat ett optionsavtal med avseende en markanvisning för att bygga bostäder. Savanas markanvisning avser cirka 5 000 kvm BTA, eller cirka 60-70 lägenheter.

Kvarteret Fyrklövern i Upplands-Väsby har detaljplaneändrats för utveckling av hela närområdet med både nya bostäder och med kommersiella lokaler.

Ett större antal byggnadsbolag är har aktiva, liksom Savana via markanvisning. För Savana har den nya gestaltningen utvecklats tillsammans med Andreas Martin-Löf Arkitekter AB. De nya bostädernas läge blir mycket fint med närhet både till service, handel, kommunikationer och natur.  I närheten av Fyrklövern ligger skolor och pendeltågstationen Upplands-Väsby.

Lär mer om utvecklingen i centrala Upplands Väsby på www.vasbylabs.se

Löwenströmska Parken, Upplands-Väsby: ca 160 000 kvm BTA bostäder och verksamhetslokaler

Löwenströmska Parken, Upplands-Väsby

I Löwenströmska Parken arbetar Savana med detaljplanen. Målet är att skapa 140 000 – 180 000 kvm byggrätter, både bostäder och verksamhetslokaler.

Området är mycket väl lämpat för boende, tack vare de natursköna omgivningarna med stora öppna ytor, parkmiljön som är flera hundra år gammal, skogsdungar samt strandlinjen mot sjön Fysingen.

Området har en egen busshållplats och kommunikationsmöjligheterna till Stockholm, Uppsala och Arlanda är goda tack vare närheten till E4:an. 

 

Brandholmen, Nyköping: 180-200 hyreslägenheter


På Brandholmen i Nyköping äger Savana fastigheterna Koggen 1, 2 och 3. Här planeras 180 – 200 hyreslägenheter om ca 15 000 kvadratmeter bruttoarea.

Brandholmen ligger alldeles intill vattnet, 2,5 km öster om centrala Nyköping. Området utgör ett A-läge för bostäder, och är under utveckling. Lägenheterna kommer avskiljas från vattenlinjen med grönytor. I närheten finns en småbåtshamn, Rosvalla Eventcenter, och matbutik. Ett antal skolor kommer byggas i närområdet under de kommande åren.

Obelisken 25, Gotlandsgatan 43, Södermalm: ca 70 lägenheter nära Medborgarplatsen

Gotlandsgatan 43, Stockholm

Fastigheten Obelisken 25 är en tidigare kommersiell förvaltningsfastighet som nu konverteras till bostäder. Den nya gestaltningen har utvecklats tillsammans Andreas Martin-Löf Arkitekter AB.

Enligt plan skall inflyttning kunna ske i slutet av 2018. Försäljning av lägenheterna sker genom Skeppsholmen/Sotheby´s med start under första kvartalet 2018.

Fastighetens läge är mycket fint med närhet till både restauranger, affärer, kommunikationer och vatten. 

Plommonträdet 5, Valborgsmässovägen 20, Telefonplan: ca 90 lägenheter i Midsommarkransen

Valborgsmässovägen 20, Telefonplan

Fastigheten Plommonträdet 5 är en tidigare kommersiell förvaltningsfastighet som nu konverteras till bostäder. Den nya gestaltningen har utvecklats tillsammans Andreas Martin-Löf Arkitekter AB.

Enligt plan skall inflyttning kunna ske i början av 2018. Försäljning av lägenheterna sker genom Fastighetsbyrån.

Fastighetens läge är mycket fint med närhet till både restauranger, affärer, kommunikationer och vatten. 

Tången 4, Skanstull, Södermalm: nya lägenheter ca 1 000 kvm

Liljeholmsbron 6, Södermalm

Fastigheten Tången 4 är en fastighet som tidigare konverterats till bostäder av Savana. På gården inom fastigheten planerar Savana byggnation av stadsradhus eller lägenheter.

Fastighetens läge är mycket fint med närhet till både restauranger, affärer, kommunikationer och vatten. 

Isbrytaren & Kryssaren, Södertälje: ca 180 000 kvm BTA bostäder och verksamhetslokaler

Södertälje

För Isbrytaren och Kryssaren i Södertälje arbetar Savana med detaljplanen. Målet är att skapa 170 000 – 190 000 kvm byggrätter, både bostäder och verksamhetslokaler.

Södertälje Södra är i översiktsplanen ett prioriterat område och kombinationen spårbunden kollektivtrafik och sjöläge är oslagbart.

Den nya detaljplanen avser ett stadsutvecklingsprojekt där industrimark omvandlas till bostäder med närservice och höga stadskvaliteér som handel, kultur, restauranger, grönområden och vatten med promenadstråk längs Igelstaviken.

Till pendeltåget är det några minuters promenad och kommunikationsmöjligheterna söderut, norrut och västerut är goda tack vare närheten till både E4:an och E20. 

Måsholmen 3, Skärholmen: 8 000 kvm BTA bostäder och verksamhetslokaler

Måsholmen 3, Skärholmen

Fastigheten Måsholmen 3 ägs av ett bolag inom koncernen Savana. I sydväst ovanpå fastigheten planerar Savana byggnation av ett bostadshus med ca 24 våningar, med också kommersiella lokaler i bottenplanet.

Fastighetens läge är mycket fint med närhet till både restauranger, affärer och kommunikationer och vatten. 

Kopparen 11, Tyresö: 8 000 kvm BTA bostäder och verksamhetslokaler

Industrivägen 14, Tyresö

Fastigheten Kopparen 11 ägs av ett bolag inom koncernen Savana. Inom fastigheten planerar Savana byggnation av både bostäder och kommersiella verksamhetslokaler.

Fastighetens läge är mycket fint med närhet till både restauranger, affärer och kommunikationer och vatten. 

Kapellgränd 6: 5 till 6 takvåningar och ett gårdshus om totalt ca 750 kvm

Kapellgränd 6, Södermalm

I Bostadsrättsföreningen Central-BRF vid Medborgarplatsen i Stockholm bygger Savana nya våningar på taket och ett gårdshus på innergården. Lägenheterna är utformade med två till fyra rum, gårdshuset med fem. Alla lägenheterna och gårdshuset har terrass och eldstad. Materialen håller mycket hög klass. 

Karlbergsvägen 45: 5 till 6 takvåningar om totalt ca 700 kvm

Karlbergsvägen 45, S:t Eriksplan

I Bostadsrättsföreningen Formen 1 nära S:t Eriksplan i Stockholm bygger Savana nya våningar på taket. Lägenheterna är utformade med två till fyra rum.  Alla lägenheterna har terrass och eldstad. Materialen håller mycket hög klass. 

Rörstrandsgatan 4: 1 till 2 takvåningar om totalt ca 200 kvm

Rörstrandsgatan 4, Birkastan

I Bostadsrättsföreningen Gjutaren 26 i Birkastan i Stockholm bygger Savana nya våningar på taket. Lägenheterna är utformade med två till fyra rum.  Alla lägenheterna har terrass och eldstad. Materialen håller mycket hög klass. 

Gurkan 1, Katarina Bangata 79, Vintertullstorget, Södermalm: ca 100 lägenheter i SoFo

Katarina Bangata 79, Stockholm

Fastigheten Gurkan 1 är en tidigare kommersiell förvaltningsfastighet som nu konverteras till bostäder. Den nya gestaltningen har utvecklats tillsammans White Arkitekter AB.

Enligt plan skall inflyttning kunna ske i slutet av 2018. Försäljning av lägenheterna sker genom Skeppsholmen/Sotheby´s med start under första kvartalet 2018. 

Fastighetens läge är mycket fint med närhet till både restauranger, affärer, kommunikationer och vatten.