Fastighetsförvaltning

Savana bedriver traditionell hyresförvaltning och fastighetsutveckling i egen regi, främst inom Vård/Omsorg och Handel.

Företaget äger tio stycken fastigheter i Storstockholmsområdet.
Bland hyresgästerna finns bland annat kommuner och kommunala bolag, Stockholms Läns Landsting och ICA AB. Det existerande fastighetsbeståndet har utvecklingsmöjligheter uppgående till cirka 160 000 kvm, huvudsakligen i Löwenströmska Parken.

Företaget har en gedigen intern byggmästarkompetens, vilket kommer till användning såväl i förvaltning som i utveckling av fastigheterna.
De fastigheter Savana förvärvar ska typiskt sett ha någon form av utvecklingspotential, i form av ändrad användning, ökad uthyrbar yta eller liknande. Eftersom Savana är privatägt och långsiktigt behöver utvecklingsmöjligheterna inte ligga i närtid.

Fastighet Bruttoyta, m²*
Hammarby 1:16 (”Löwenströmska Parken”) 31 955
Måsholmen 3 & 4 (”Skärholmsterrasserna”) 15 750
Söderby 2:60 & 2:61 (”Brandbergen Centrum”) 14 496
Plommonträdet 5 (”Telefonplan, Midsommarkransen”) 7 497
Gurkan 1 (”Vintertullstorget”) 6 397
Kulltorp 3 (”Tantolunden, Södermalm”) 5 790
Glaven 10 (”Stadshagen, Kungsholmen”) 4 417
Jordbromalm 6:11 (”Jordbromalm”) 4 242
Kopparen 11 (”Tyresö C”) 3 547
Tången 4 (”Liljeholmsbron”) 1 526
TOTALT (ca) 95 000

* Siffrorna är ungefärliga