Bostadsprojekt

Sedan Savanas grundande 1983 har produktion av högkvalitativa bostäder varit en viktig del av företagets verksamhet.

Sedan 1983 har Savana färdigställt ett stort antal lägenheter i egen regi. Av dessa har en stor andel varit vindslägenheter. Den långa historiken innebär att Savana utvecklat en stark nischkompetens med förståelse för de aspekter som finns med att bebygga råvindar, såsom logistik, byggteknik och inte minst de speciella problem som uppstår vid byggprojekt i fastigheter där lägenhetsinnehavarna bor kvar under byggtiden.

Savana har gjort ett flertal totala ombyggnader av flerbostadshus i Stockholm och konverterat till BRF, bland annat Tången 4 vid Liljeholmsbron, som innehöll 38 lägenheter.

Savanas portfölj av kommersiella fastigheter ger en bra balans till bostadsproduktionen genom den stabila balansräkningen och de jämna kassaflödena.