Obelisken 25, Gotlandsgatan 43, Södermalm: ca 70 lägenheter nära Medborgarplatsen

Om projektet: 

Fastigheten Obelisken 25 är en tidigare kommersiell förvaltningsfastighet som nu konverteras till bostäder. Den nya gestaltningen har utvecklats tillsammans Andreas Martin-Löf Arkitekter AB.

Enligt plan skall inflyttning kunna ske i slutet av 2020. Försäljning av lägenheterna sker genom Skeppsholmen/Sotheby´s med start under första kvartalet 2020.

Fastighetens läge är mycket fint med närhet till både restauranger, affärer, kommunikationer och vatten. 

Kontakta oss