Brandbergen Centrum, Haninge: 30 000 kvm BTA nya lägenheter

Jungfruns Gata 419, Haninge

I direkt anslutning till Brandbergen Centrum arbetar Savana med detaljplanen för 400-500 lägenheter i fyra byggnader.

Invid och på Brandbergen Centrum har detaljplanen ändrats för utveckling av hela närområdet med både nya bostäder och ytterligare kommersiella lokaler. 

Den nya gestaltningen har utvecklats tillsammans med White Arkitekter AB. De nya bostädernas läge blir mycket fint med närhet både till service, handel, kommunikationer och natur. Dessutom ligger Brandbergsskolan, en kommunal grundskola, intill centrumet. Kommunikationerna är goda, bland annat genom en direkt busslinje till Stockholms City. 

I exploateringen utvecklas också det intilliggande centrumet. 

Obelisken 25, Gotlandsgatan 43, Södermalm: ca 70 lägenheter nära Medborgarplatsen

Gotlandsgatan 43, Stockholm

Fastigheten Obelisken 25 är en tidigare kommersiell förvaltningsfastighet som nu konverteras till bostäder. Den nya gestaltningen har utvecklats tillsammans Andreas Martin-Löf Arkitekter AB.

Enligt plan skall inflyttning kunna ske i slutet av 2018. Försäljning av lägenheterna sker genom Skeppsholmen/Sotheby´s med start under första kvartalet 2018.

Fastighetens läge är mycket fint med närhet till både restauranger, affärer, kommunikationer och vatten. 

Isbrytaren & Kryssaren, Södertälje: ca 180 000 kvm BTA bostäder och verksamhetslokaler

Hansavägen, Södertälje

För Isbrytaren och Kryssaren i Södertälje arbetar Savana med detaljplanen. Målet är att skapa 170 000 – 190 000 kvm byggrätter, både bostäder och verksamhetslokaler.

Södertälje Södra är i översiktsplanen ett prioriterat område och kombinationen spårbunden kollektivtrafik och sjöläge är oslagbart.

Den nya detaljplanen avser ett stadsutvecklingsprojekt där industrimark omvandlas till bostäder med närservice och höga stadskvaliteér som handel, kultur, restauranger, grönområden och vatten med promenadstråk längs Igelstaviken.

Till pendeltåget är det några minuters promenad och kommunikationsmöjligheterna söderut, norrut och västerut är goda tack vare närheten till både E4:an och E20. 

Gurkan 1, Katarina Bangata 79, Vintertullstorget, Södermalm: ca 100 lägenheter i SoFo

Katarina Bangata 79, Stockholm

Fastigheten Gurkan 1 är en tidigare kommersiell förvaltningsfastighet som nu konverteras till bostäder. Den nya gestaltningen har utvecklats tillsammans White Arkitekter AB.

Enligt plan skall inflyttning kunna ske första halvåret 2020. Försäljning av lägenheterna sker genom Skeppsholmen/Sotheby´s med start 2020. 

Fastighetens läge är mycket fint med närhet till både restauranger, affärer, kommunikationer och vatten. 

Kapellgränd 6: 5 till 6 takvåningar och ett gårdshus om totalt ca 750 kvm

Kapellgränd 6, Södermalm

I Bostadsrättsföreningen Central-BRF vid Medborgarplatsen i Stockholm bygger Savana nya våningar på taket och ett gårdshus på innergården. Lägenheterna är utformade med två till fyra rum, gårdshuset med fem. Alla lägenheterna och gårdshuset har terrass och eldstad. Materialen håller mycket hög klass. 

Karlbergsvägen 45: 5 till 6 takvåningar om totalt ca 700 kvm

Karlbergsvägen 45, S:t Eriksplan

I Bostadsrättsföreningen Formen 1 nära S:t Eriksplan i Stockholm bygger Savana nya våningar på taket. Lägenheterna är utformade med två till fyra rum.  Alla lägenheterna har terrass och eldstad. Materialen håller mycket hög klass. 

Kopparen 11, Tyresö: 8 000 kvm BTA bostäder och verksamhetslokaler

Industrivägen 14, Tyresö

Fastigheten Kopparen 11 ägs av ett bolag inom koncernen Savana. Inom fastigheten planerar Savana byggnation av både bostäder och kommersiella verksamhetslokaler.

Fastighetens läge är mycket fint med närhet till både restauranger, affärer och kommunikationer och vatten. 

Löwenströmska Parken, Upplands-Väsby: ca 160 000 kvm BTA bostäder och verksamhetslokaler

Löwenströmska Parken, Upplands-Väsby

I Löwenströmska Parken arbetar Savana med detaljplanen. Målet är att skapa 140 000 – 180 000 kvm byggrätter, både bostäder och verksamhetslokaler.

Området är mycket väl lämpat för boende, tack vare de natursköna omgivningarna med stora öppna ytor, parkmiljön som är flera hundra år gammal, skogsdungar samt strandlinjen mot sjön Fysingen.

Området har en egen busshållplats och kommunikationsmöjligheterna till Stockholm, Uppsala och Arlanda är goda tack vare närheten till E4:an. 

 

Måsholmen 3, Skärholmen: 8 000 kvm BTA bostäder och verksamhetslokaler

Måsholmen 3, Skärholmen

Fastigheten Måsholmen 3 ägs av ett bolag inom koncernen Savana. I sydväst ovanpå fastigheten planerar Savana byggnation av ett bostadshus med ca 24 våningar, med också kommersiella lokaler i bottenplanet.

Fastighetens läge är mycket fint med närhet till både restauranger, affärer och kommunikationer och vatten. 

Tången 4, Skanstull, Södermalm: nya lägenheter ca 1 000 kvm

Liljeholmsbron 6, Södermalm

Fastigheten Tången 4 är en fastighet som tidigare konverterats till bostäder av Savana. På gården inom fastigheten planerar Savana byggnation av stadsradhus eller lägenheter.

Fastighetens läge är mycket fint med närhet till både restauranger, affärer, kommunikationer och vatten. 

Plommonträdet 5, Valborgsmässovägen 20, Telefonplan: ca 90 lägenheter i Midsommarkransen

Valborgsmässovägen 20, Telefonplan

Fastigheten Plommonträdet 5 är en tidigare kommersiell förvaltningsfastighet som nu konverteras till bostäder. Den nya gestaltningen har utvecklats tillsammans Andreas Martin-Löf Arkitekter AB.

Enligt plan skall inflyttning kunna ske i början av 2018. Försäljning av lägenheterna sker genom Fastighetsbyrån.

Fastighetens läge är mycket fint med närhet till både restauranger, affärer, kommunikationer och vatten. 

Väsby Centrum: 60-70 hyresrätter

Väsby Centrum, Upplands Väsby

I kvarteret Fyrklövern i anslutning till Väsby Centrum har Savana tecknat ett optionsavtal med avseende en markanvisning för att bygga bostäder. Savanas markanvisning avser cirka 5 000 kvm BTA, eller cirka 60-70 lägenheter.

Kvarteret Fyrklövern i Upplands-Väsby har detaljplaneändrats för utveckling av hela närområdet med både nya bostäder och med kommersiella lokaler.

Ett större antal byggnadsbolag är har aktiva, liksom Savana via markanvisning. För Savana har den nya gestaltningen utvecklats tillsammans med Andreas Martin-Löf Arkitekter AB. De nya bostädernas läge blir mycket fint med närhet både till service, handel, kommunikationer och natur.  I närheten av Fyrklövern ligger skolor och pendeltågstationen Upplands-Väsby.

Lär mer om utvecklingen i centrala Upplands Väsby på www.vasbylabs.se