Måsholmen 3, Ekholmsvägen, Skärholmen: ca 18 000 kvm BTA bostäder och verksamhetslokaler

Om projektet: 

Fastigheten Måsholmen 3 ägs av ett bolag inom koncernen Savana. I sydväst ovanpå fastigheten planerar Savana byggnation av ett bostadshus med ca 24 våningar, med också kommersiella lokaler i bottenplanet.

Fastighetens läge är mycket fint med närhet till både restauranger, affärer och kommunikationer och vatten.

Projektet utvecklas tillsammans med Koen Kragting & Louise Jalilian på Urban Couture Arkitekter. 

 

Kontakta oss