Kopparen 11, Industrivägen 14, Tyresö: 8 000 kvm BTA bostäder och verksamhetslokaler

Om projektet: 

Fastigheten Kopparen 11 ägs av ett bolag inom koncernen Savana.

Översiktsplanen tillåter tätbebyggelse och under andra kvartalet 2019 påbörjades planarbete. 

Inom fastigheten planerar Savana byggnation av både bostäder och kommersiella verksamhetslokaler.

Fastighetens läge är mycket fint med närhet till både restauranger, affärer och kommunikationer och vatten.

Projektet utvecklas tillsammans med Koen Kragting & Louise Jalilian på Urban Couture Arkitekter. 

Kontakta oss