Hammarby 1:16, Upplands Väsby

Löwenströmska Parken ligger utmed gamla Stockholmsvägen, i Upplands Väsby. Området utgörs av cirka 34 hektar mark och byggnader om drygt 30 000 kvm från olika tidsåldrar. Området präglas av den vackra naturen, bestående av stora öppna ytor, skogsdungar och strandlinjen mot sjön Fysingen.

Fastigheten, Hammarby 1:16, har en stor utvecklingspotential tack vare det strategiska läget mellan Stockholm och Arlanda, de existerande byggnaderna samt den fina naturen. Löwenströmska Parken förvärvades från Locum 2007.

Savana arbetar strategiskt och varsamt med att utveckla Löwenströmska Parken, där vi planerar att rusta upp delar av de nuvarande byggnaderna samt utveckla nya byggnader för bostäder, vård och handel. För närvarande konverteras exempelvis det gamla sanatoriet till ett demensboende.

De största hyresgästerna idag är AB Vårljus, They Care Hammarbygården AB samt Sollentuna kommun.

Fakta: 
Fastighetsnamn             Hammarby 1:16, Upplands Väsby
Adress Beata Westerbergs väg 1-3, Fysingevägen 1, 3, 10, 12 m.fl.
Lokalarea (brutto) Ca 31 995 kvm
Tomtarea Ca 34,5 ha land samt 114,6 ha vatten
DE STÖRSTA BYGGNADERNA BTA*
Gamla Lasarettet 6 320
Kubhusen G-L 4 470
Klockbackaskolan 4 400
Sanatoriet 4 100
Klockbacka hus A-F 3 480
Ladugården 2 708
Gamla Yrkesskolan 2 140
B-matsalen 1 834
Avdelning 14 1 370
A-villan 1 280

* Siffrorna är ungefärliga 

Mäklare

 • Uthyrning

  Uthyrning

  savana@savana.se

  08-662 84 84

 • Veselin Mijac

  Veselin Mijac

  Kontaktperson exploatering
  veselin.mijac@savana.se

Kontakta oss