Väsby Centrum: 60-70 hyresrätter

Om projektet: 

I kvarteret Fyrklövern i anslutning till Väsby Centrum har Savana tecknat ett optionsavtal med avseende en markanvisning för att bygga bostäder. Savanas markanvisning avser cirka 5 000 kvm BTA, eller cirka 60-70 lägenheter. I Väsby Centrum finns förutom ett stort utbud av butiker och närservice. I närheten av Fyrklövern ligger skolor och pendeltågstationen Upplands-Väsby.

Detaljplanearbetet inleds hösten 2014. Lägenheterna beräknas börja byggas 2015 och inflyttning är planerad till 2016.

Lär mer om utvecklingen i centrala Upplands Väsby på www.vasbylabs.se.

Kontakta oss