Löwenströmska Parken, Upplands Väsby

Om projektet: 

I Löwenströmska Parken arbetar Savana med detaljplanen. Målet är att skapa 100 000 – 120 000 kvm byggrätter, varav majoriteten bostäder. Området är mycket väl lämpad för boende, tack vare de natursköna omgivningarna med stora öppna ytor, parkmiljön som är flera hundra år gammal, skogsdungar samt strandlinjen mot sjön Fysingen. Området har en egen hållplats och kommunikationsmöjligheterna till Stockholm, Uppsala och Arlanda är goda tack vare närheten till E4:an.

Kontakta oss