Löwenströmska Parken, Klockbackavägen, Upplands-Väsby: ca 160 000 kvm BTA bostäder och verksamhetslokaler

Om projektet: 

I Löwenströmska Parken arbetar Savana med detaljplanen. Målet är att skapa 140 000 – 180 000 kvm byggrätter, både bostäder och verksamhetslokaler.

Området är mycket väl lämpat för boende, tack vare de natursköna omgivningarna med stora öppna ytor, parkmiljön som är flera hundra år gammal, skogsdungar samt strandlinjen mot sjön Fysingen.

Området har en egen busshållplats och kommunikationsmöjligheterna till Stockholm, Uppsala och Arlanda är goda tack vare närheten till E4:an. 

Kontakta oss