Isbrytaren & Kryssaren, Framnäsvägen 1, Södertälje: ca 180 000 kvm BTA bostäder och verksamhetslokaler

Om projektet: 

För Isbrytaren och Kryssaren i Södertälje arbetar Savana med detaljplanen. Målet är att skapa 170 000 – 190 000 m2 byggrätter, både bostäder och verksamhetslokaler.

Södertälje Södra är i översiktsplanen ett prioriterat område och kombinationen spårbunden kollektivtrafik och sjöläge är oslagbart.

Den nya detaljplanen avser ett stadsutvecklingsprojekt där industrimark omvandlas till bostäder med närservice och höga stadskvaliteér som handel, kultur, restauranger, grönområden och vatten med promenadstråk längs Igelstaviken.

Till pendeltåget är det några minuters promenad och kommunikationsmöjligheterna söderut, norrut och västerut är goda tack vare närheten till både E4:an och E20. 

Kontakta oss