Gurkan 1, Katarina Bangata 79, Vintertullstorget, Södermalm: ca 100 lägenheter i SoFo

Om projektet: 

Fastigheten Gurkan 1 är en tidigare kommersiell förvaltningsfastighet som nu konverteras till bostäder. Den nya gestaltningen har utvecklats tillsammans White Arkitekter AB.

Enligt plan skall inflyttning kunna ske första halvåret 2020. Försäljning av lägenheterna sker genom Skeppsholmen/Sotheby´s med start 2020. 

Fastighetens läge är mycket fint med närhet till både restauranger, affärer, kommunikationer och vatten. 

Kontakta oss