Gurkan 1, Katarina Bangata 79, Vintertullstorget, Södermalm: ca 100 lägenheter i SoFo

Om projektet: 

Fastigheten Gurkan 1 är en tidigare kommersiell förvaltningsfastighet som nu konverteras till bostäder. Den nya gestaltningen har utvecklats tillsammans utvecklats tillsammans med Koen Kragting & Louise Jalilian på Urban Couture Arkitekter.

Enligt plan skall inflyttning ske i slutet av 2020. Försäljning av lägenheterna sker genom Skeppsholmen/Sotheby´s med start första kvartalet 2019. 

Fastighetens läge är mycket fint med närhet till både restauranger, affärer, kommunikationer och vatten. 

Kontakta oss