Fyrklövern, Väsby Centrum, Upplands Väsby: 60-70 hyresrätter

Om projektet: 

I kvarteret Fyrklövern i anslutning till Väsby Centrum har Savana tecknat ett optionsavtal med avseende en markanvisning för att bygga bostäder. Savanas markanvisning avser cirka 5 000 kvm BTA, eller cirka 60-70 lägenheter.

Kvarteret Fyrklövern i Upplands-Väsby har detaljplaneändrats för utveckling av hela närområdet med både nya bostäder och med kommersiella lokaler.

Ett större antal byggnadsbolag är har aktiva, liksom Savana via markanvisning. För Savana har den nya gestaltningen utvecklats tillsammans med Andreas Martin-Löf Arkitekter AB. De nya bostädernas läge blir mycket fint med närhet både till service, handel, kommunikationer och natur.  I närheten av Fyrklövern ligger skolor och pendeltågstationen Upplands-Väsby.

Lär mer om utvecklingen i centrala Upplands Väsby på www.vasbylabs.se

Kontakta oss