Brandholmen, Nyköping: 180-200 hyreslägenheter

Om projektet: 

På Brandholmen i Nyköping äger Savana fastigheterna Koggen 1, 2 och 3. Här planeras 180 – 200 hyreslägenheter om ca 15 000 kvadratmeter bruttoarea.

Brandholmen ligger alldeles intill vattnet, 2,5 km öster om centrala Nyköping. Området utgör ett A-läge för bostäder, och är under utveckling. Lägenheterna kommer avskiljas från vattenlinjen med grönytor. I närheten finns en småbåtshamn, Rosvalla Eventcenter, och matbutik. Ett antal skolor kommer byggas i närområdet under de kommande åren.

Nyköping  ligger på ca en timmes pendlingsavstånd från Stockholm med både bil och tåg, och med den planerade Ostlänken kommer tågturen ta cirka 40 minuter.

Kontakta oss