Brandbergen Centrum, Haninge: 30 000 kvm BTA nya lägenheter

Om projektet: 

I direkt anslutning till Brandbergen Centrum arbetar Savana med detaljplanen för 400-500 lägenheter i fyra byggnader.

Invid och på Brandbergen Centrum har detaljplanen ändrats för utveckling av hela närområdet med både nya bostäder och ytterligare kommersiella lokaler.

Den nya gestaltningen har utvecklats tillsammans med White Arkitekter AB. De nya bostädernas läge blir mycket fint med närhet både till service, handel, kommunikationer och natur. Dessutom ligger Brandbergsskolan, en kommunal grundskola, intill centrumet. Kommunikationerna är goda, bland annat genom en direkt busslinje till Stockholms City. 

I exploateringen utvecklas också det intilliggande centrumet. 

Kontakta oss